24.09.2020 с радост обявяваме официално проектът ни “За хората до нашите деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Програма Европа 2020 на Столична община в партньорство с ОГФМСП и 199 ДГ “Сарагоса”.

Насочен е към детски ясли и градини на територията на община Сердика, град София.

Какво се цели с този проект: Организиране на поредица от информационни онлайн срещи, онлайн обучения сред грижещите се за деца служители в детски градини и ясли на територията на район Сердика, гр. София, изготвяне на дигитална програма за психично здраве и благоденствие в мобилно уеб приложение, въвеждане на тази иновативна практика, заснемане на видео обучителни материали за ползите от използването на ежедневна база на програмата в приложението, подобряване на информираността и мотивацията на служителите в детски градини и ясли да се грижат за своето благоденствие, мотивация, позитивен фокус и по този начин да бъдат пример за нашите деца и да подобряват и тяхното благоденствие и психично здраве в най-ранна детска възраст. Общата цел е да се подобри психичното здраве и благоденствие на всички нива на хората, които се грижат за нашите деца в детски градини и ясли на територията на район Сердика, гр. София. Да се предоставят интересни, иновативни, научно доказани инструменти за повишаване на щастието на работното място. Да се създаде програма в дигитално приложение за психично здраве и благоденствие на грижещите се за деца в детски градини и ясли, да се заснемат видео материали, да се проведат онлайн обучения, да се въведат иновативни и дигитални практики в тези учреждения. Да се подсили по този начин мотивацията, щастието на работното място, справянето със стреса и напрежението и да се създадат по-добри условия и хармонична атмосфера на работа. Аудиторията на проекта е много специфична: много голям процент от заетите в целата група на проекта са или много млади работещи, започващи като първа месторабота в подобно учреждение, или работещи в предпенсионна възраст с много голям опит в областта. Обучението и използването след това на приложението на ежедневна база ще доведе до подобрение на уменията и дигиталната свързаност. Освен това умение на 21-ви век със сигурност е по-ефективносто справяне със стреса, осъзнатостта, резилиънса (устойчивост, жилавост), гъвкавостта, емоционалната интелигентност и
пластичност, емпатията.

Проектът „За хората до нашите деца“ цели да подпомогне персонала в държавни детски ясли и детски градини в район Сердика, гр. София, като предостави ефективни инструменти за подобряването на психичното здраве (справяне със стрес, бърнаут и т.н.) и благоденствие на всички нива. Това ще се случи като дигитална и иновативна инициатива с поредица от обучения онлайн, информационни събития, видео и печатни материали, както и създаване на програма за психично здраве и благоденствие в дигитално приложение, което да помага на участниците в проекта на ежедневна база да изграждат позитивни навици за психично здраве и благоденствие, както и за щастие на работното място. Това въвеждане на иновативна практика цели учители, възпитатели и помощен персонал в детските ясли и градини да се освобождават от стреса, да получават ползи от позитивната психология, от най-новите изследвания в областта на науката за щастието, както и холистичен и коучинг подход, съчетани с най-новите тенденции за личностно и професионално израстване. Очакваните ефекти от този иновативен проект и подход за участниците са вдъхновение, устойчивост на стреса, позитивизъм, още по-голямо усещане за смисъл и мисия в работата, повече щастие и благоденствие в личен и професионален план. Всичко това би се отразило благотворно на атмосферата на работа, както и още по-подкрепящо и мотивиращо децата поведение. Учителите, възпитателите са пример и модел за подражание за децата ни. Те са в ролята на значимите други (различни от родителите и роднините), които могат да подпомогат да се формират положителни навици и качества за цял живот. Техният принос е огромен в живота на детето, излизащо от тесния семеен кръг и навлизащо в един по-самостоятелен подход. Точно заради това този проект имат огромна мисия и кауза. Защото колкото по-процъфтяващи хора се грижат за нашите деца, толкова по-процъфтяващо ще бъде и новото поколение. А процъфтяващи деца ще доведат до истински Процъфтяваща България.

Наличието на огромен стрес, риск от бърнаут, недостатъчно високите нива на възнаграждение в тези държавни учреждения, както и естеството на работата, най-вече огромната отговорност при грижата за тези групи, дават ясни индикатори, че са нужни ефективни, модерни, дигитални решения, които да дават желаните резултати и да водят по повишено психично здраве и благоденствие – което е приоритет както на Световната здравна организация, така и на множество европейски директиви.

Проектът съответства на изискването за иновативност и дигитални инициативи в пълна степен. От една страна подобна програма за тези целеви групи е иновация, тъй като няма подобна инициатива, свързана с психично здраве. От друга страна инструментът на проекта е програмата да бъде разработена в приложение, в което участниците да имат достъп и да правят ежедневни упражнения за постигане на психично здраве и благоденствие. От трета страна, иновативно е и самото съдържание на програмата, базирано на най-новите тенденции на трудовата психология, позитивната психология, холистичен и коучинг подход, както и майндфулнес. Проектът подкрепя предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии. Основа на проекта като платформа е приложението howthrive, разработено с финансовата подкрепа на Акселератор Стартък София на СО. То ще бъде надградено с допълнителна спецификация и разработка, за да може да отговори на нуждите на програмата за психично здраве.

 

Очакваме ви, ако желаете да се включите като:

 • Доброволци
 • Дарители
 • Партньори
 • Благодетели

За информация: 0878207156 Дени Андонова

Автор на публикацията: Деница Андонова

За контакт: 0878207156

 • Позитивен и организационен психолог магистър
 • Сертифициран специалист по корпоративен уелнес
 • Автор на книгата Клетъчно хранене с Дени. Холистичен наръчник за здравословна грижа и любов към себе си
 • Холистичен консултант (кинезиология, австралийски цветни есенции, нейрографика)
 • Сертифициран К-Power инструктор
 • Специалист Нейрографика (Неврографика, Неурографика), Инструктор по Неврографика, Инструктор 20
 • Консултант по хранителни нарушения

Ако желаете да станете наш партньор, моля свържете се с нас ТУК. https://howthrive.org/partners/