Мисията на Фондация “Процъфтяваща България” е да запознава и образова обществото с практичните инструменти от позитивната психология и най-съвременни техники и методи за справяне със стреса и оптимизиране на енергията. Ние създаваме мотивация у хората за изграждане на позитивни навици, чрез които те биха могли да постигнат цялостен баланс между работа и личен живот на енергийно, емоционално, психическо и физическо ниво.

Фондация “Процъфтяваща България” е ангажирана да изгражда по-щастливо и грижовно общество. Идеята ни е съвсем естествена, но и амбициозна. Постигането ѝ изисква голяма промяна за всеки един от нас – вътрешна и външна. Такава промяна, която предизвиква всеки от нас да живее по начин, по който да се чувства здрав и щастлив.

Целта ни е да помогнем на хората да повярват, че нещата могат да бъдат по-добри, и да ги насърчим да правят повече, за да повишават личното си благополучие и това на околните, както и да ги подкрепим по пътя им в търсене на начини да водят по-пълноценен живот.

Всички ние се стремим към баланс – да се справяме със стреса, да сме в хармония, да усещаме благоденствие на всички нива, да се чувстваме щастливи, да имаме позитивни навици и да бъдем успешни във всяка сфера от живота. За нас успешен е този човек, който постига целите си без да жертва благосъстоянието си. Ние вярваме, че успехът се определя от живот, който е целенасочен, пълноценен и устойчив.

Има много неща в живота, които са от значение за нас – здраве, свобода, самостоятелност, постижения и баланс между личния и професионалния живот. В нашата платформа освен за личното благополучие говорим много и за благоденствието на работното място и за това как чрез цялостна стратегия за корпоративен уелнес се постига удовлетворение в професионалния ни път.

Щастливи сме, че тази тема вече е актуална и все повече събужда интерес, защото корпоративният уелнес обхваща здравето и благоденствието на работещите на шест нива: физическо, емоционално, кариерно, финансово, социално и във взаимоотношенията. Процъфтяващи и здрави са организациите, в които доброто здравословно състояние на хората, работещи в тях, е част от ценностите им, а ръководството им ясно оценява благополучието на всеки техен служител. Всичко това води до щастие и повишена производителност.

Какво Правим

Нашите действия са фокусирани върху повишаване на личното благополучието в семействата, работните места и местните общности. Страстта, интелектът и креативността на нашия екип са насочени към изграждане на позитивни навици и оптимизиране на енергията на хората около нас. Ние се ангажираме да имаме положително въздействие в рамките на общностите, в които живеем, работим и процъфтяваме.

Обединяваме

хора от всички сфери на живота, за да може всеки да играе роля в създаването на по-щастливо общество за всички.

Помагаме

на хората да отключат потенциала си и ги насочваме към по-пълноценен, свободен и лек живот всеки ден.

Предоставяме

идеи и ресурси, за да дадем възможност на всеки да предприеме действия у дома, на работа или в своята общност.

Споделяме

стратегии и програми за корпоративен уелнес, за да бъде работата в публичния, частния и доброволческия сектор по-нормална и ценена.

Организираме

семинари, уъркшопи, тренинги, практически обучения и консултативни сесии за холистичния подход в целия процес с грижа за хората.

Обсъждаме

всички аспекти на щастието, които са предпоставка за развитието на процъфтяващи хора и организации и обществото като цяло.

Фондация “Процъфтяваща България” с ЕИК 205825574 е нестопанска организация, извършваща общественополезна дейност, която цели да изгради по-щастливо и грижовно общество.

Важно. Фондацията чрез своя сайт цели да предостави образователна стойност в различни формати. НО информацията не следва да се възприема като заместител на лекарско съдействие в случай, че имате нужда от такова. Преди да предприемете действия, касаещи вашето здраве, винаги се консултирайте със специалист от нужната област. Фондацията и екипът й не носят отговорност за неправилно тълкуване и неточности в информацията на сайта.