Добре дошли на уебсайта на Фондация Процъфтяваща България. Целта на тази страница е да предостави безплатни ресурси, чрез които хората могат да се запознаят с позитивната психология, корпоративния уелнес и пътят към постигане на цялостен баланс между работа и личен живот на енергийно, емоционално, психическо и физическо ниво. Публикуваните тук проучвания се основават на вярата, че хората искат да водят смислен и пълноценен живот и да култивират в себе си това, което е най-доброто за тях. Ние насърчаваме изследвания върху развитието на хора и организации, които се съсредоточават върху благополучието като цялостна концепция.

Благополучието се признава като основна човешка цел и универсален човешки стремеж. Въпреки това, някои междусекторни проучвания предполагат, че желанието на най-често изследваната концепция за благополучие – личното удовлетворение от живота – варира в различните страни. Едновременно с това ние знаем много по-малко за другите видове благополучие. Констатациите в това проучване са събрани в четири страни, които заемат различни позиции в класациите за удовлетвореност от личния живот – Канада, Колумбия, Япония и Полша. Резултатите показват, че семейното благополучие се оценява над личното благоденствие. Това означава, че политиците и учените ще трябва да обърнат повече внимание на благосъстоянието на семейството, отколкото в момента.

Позитивната психология е научното изследване на здравословния и процъфтяващ живот. Целта на позитивната психология е да допълни и разшири традиционната проблематична психология, която се широко разпространена през последните десетилетия. Позитивната психология е свързана с положителни психологически състояния като Щастие, положителни психологически черти като Таланти и Силни страни и положителните взаимоотношения. В проучването се описват доказателства за това как темите на позитивната психология се прилагат за физическото здраве. Вижте как оптимизмът, положителните емоции и удовлетвореността от живота проспективно се свързват с добро здраве, измерено по различни начини.

В това проучване се изследва влиянието на корпоративна уелнес програма върху производителността на 111 служители в пет обществени перални. Макар все повече организации да използват уелнес инициативи и практики, съществуващите изследвания са насочени към икономия на разходи от застраховки и отсъствия. Проучването свидетелства за подобрения в производителността, основани както на участието в програмата, така и на здравословните промени след нея. Здравите и болните хора, които са подобрили здравето си, са повишили производителността си с около 10%, като за източници се посочват подобрената диета и физическите упражнения. Въпреки че извадката е малка, изследването предполага, че организациите могат да повишат ефективността си чрез социално отговорни здравни политики, които подобряват както благосъстоянието, така и икономическата стойност на работещите в тях.