На 3.10.2020 от 16 часа бе проведено първото онлайн събитие по проекта За хората до нашите деца.

 

Фокусът му бе да запознае участниците с концепции за:

  1. Дистрес и еустрес и начините как да се справяме със стреса
  2. 4-те стълба на щастието
  3. Връзката между позитивните навици и повишаването на имунната система
  4. Начини за подобряване на баланса между работа и личен живот.
  5. Всички участници наравиха Арт терапия за Харамония, баланс и лично щастие